LOCATION

Store 

Littlebunnystore is located in 54 Lasalle road,

5 minutes from Bearing BTS station


(แผนที่ที่ลิงก์กับ Google Map)


840/4 Lasalle 46, Bangna, Bangna, Bangkok 10260

Tel: (+66)97-134-7489

Line: @littlebunnystore

 

หน้าร้าน

ร้าน Littlebunnystore ตั้งอยู่ที่ปากซอยลาซาล 54 

เดินทางจากรถไฟฟ้าบีทีเอสจากสถานีแบริ่ง 5 นาที

(แผนที่ที่ลิงก์กับ Google Map)

840/4 ลาซาล 46 บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร: 097-134-7489

Line: @littlebunnystore