นโยบายการคืนเงิน

Return


If you are not completely satisfied with your purchase or the product is found to be defective,
you may exchange or return the item to us in its original condition and original packaging within 3 days of receipt.

For the return process, please get in touch with us directly for returns within 24 hours of receipt.


Non-returnable items include items purchased through the store, incorrect products purchased, clearance products and damaged products through customer mishandling.การส่งเปลี่ยนหรือคืน

หากทางลูกค้าได้รับสินค้าผิด หรือสินค้ามีปัญหา (สภาพเสียหาย สภาพมีตำหนิ)
ทางลูกค้าสามารถส่งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า
โดยสินค้าแพคเกจ จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามที่ได้รับ (ไม่ผ่านการใช้งาน)


สำหรับขั้นตอนการส่งคืน กรุณาติดต่อผ่านช่องทางที่สั่งซื้อโดยตรง ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้า


สำหรับสินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ในทุกกรณี ประกอบด้วย สินค้าที่ซื้อโดยตรงจากหน้าร้าน สินค้าที่ซื้อด้วยวิธีการไม่ถูกต้อง สินค้าล้างสต๊อกหรือเคลียร์แล้น และสินค้าที่มีตำหนิหรือเสียหายอันเกิดจากทางลูกค้า


------


Refund

Processed refunds are completed within 7 business days of our receipt.

For returned items, a full refund will be credited for defective products. For non-defective items, refund excludes all shipping and handling fees.


การคืนเงิน

ขั้นตอนการคืนเงินจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 10 วันทำการหลังจากทางร้านได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้ว

สำหรับสินค้าที่ส่งคืน จะมีการคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับสินค้าที่มีข้อบกพร่อง
สำหรับสินค้าที่ไม่มีข้อบกพร่อง การคืนเงินจะไม่รวมค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมการจัดการทั้งหมด


------

Exceptions

Cancelling orders, Items already shipped are not reversible.


ข้อยกเว้น

การยกเลิกออเดอร์ สำหรับสินค้าที่ถูกจัดส่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกกรณี